Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 22:34 (Data juliańska: 2459120.440)
P= 25.75°   Bo= 6.84°   Lo= 93.35°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 02_09_2020 rok godz. 13:20 UTC  nr 01/167/wrz/1467


02-09-2020 Janusz Bańkowski

 

W dalszym ciągu nadal  powierzchnia tarczy słonecznej pozbawiona jest wizualnych aktywnych ośrodków w postaci grup słonecznych,  liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro). Czy  wiesz, że … Do znakomitych obserwatorów  Słońca należał angielski astronom R.C. Carrington (1826-1875). Astronom był świadkiem wydarzenia jakie rozegrało się na powierzchni Słońca w dniu 1 września 1859 roku (161 lat temu). Pewien obszar powierzchni naszej dziennej gwiazdy lokalnie pojaśniał przez okres pięciu minut. Teraz już wiemy był to powierzchniowy rozbłysk słoneczny o nie spotykanej skali.