Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 22:25 (Data juliańska: 2459120.434)
P= 25.75°   Bo= 6.84°   Lo= 93.43°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 03-09-2020 rok godz. 06:10 UTC nr 02/168/wrz/1468


03-09-2020 Janusz Bankowski

Z obserwacji wizualnej naszej dziennej gwiazdy widać, że jeszcze w głębokim minimum swojej aktywności. Zdarza się od czasu do czasu jego  tzw. ”kichnięcie”  obrazem tego uwidacznia się w postaci pochodni, które generują grupy słoneczne. Na ich wysyp ilościowy musimy jeszcze trochę poczekać czasowo. Liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro.  Czy wiesz, że … Podobne zjawiska burz magnetycznych  ( tak jak z 1859 roku tylko z mniejszym natężeniem) Carrington i inni astronomowie obserwowali w październiku 1864 roku.  W maju 1892 również  doszło do potężnego rozbłysku  jego  efektem było zakłócenia ziemskiego pola magnetycznego. Wracając do Carringtona należy poświęcić mu kilku zdań  ponieważ badał on z dużym zaangażowaniem naturę naszego życiodajnego Słońca.  Właśnie on podejmował próby  wyznaczenia jego obrotu dookoła swej  osi….