Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 22:17 (Data juliańska: 2459120.428)
P= 25.75°   Bo= 6.84°   Lo= 93.51°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 06-09-2020 rok godz. 14:10  UTC  nr 03/169/wrz/1469


06-09-2020 Janusz Bańkowski

 

Dalszy trwający ciąg ciszy słonecznej czekamy na kolejny „plamowy” epizod.  Liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).