Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 22:09 (Data juliańska: 2459120.423)
P= 25.75°   Bo= 6.84°   Lo= 93.57°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 07-09-2020 rok godz. 09:20  UTC  nr 04/170/wrz/1470


07-09-2020 Janusz Bańkowski

 

Dzisiaj już mija 18 doba bez wizualnych ośrodków aktywnych w postaci grup na powierzchni tarczy słonecznej. W takim przypadku jak zawsze    Liczba Wolfa R = 0.  Obserwacja możliwa  dzięki lokalnym 10-15 minutowym rozpogodzeniom. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).