Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 22:00 (Data juliańska: 2459120.417)
P= 25.75°   Bo= 6.84°   Lo= 93.65°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 08-09-2020 rok godz. 06:20  UTC  nr 05/171/wrz/1471


08-09-2020 Janusz Bańkowski

 

Dzisiaj już mija 19 doba bez wizualnych ośrodków aktywnych w postaci grup na powierzchni tarczy słonecznej. W takim przypadku jak zawsze liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro). Czy wiesz, że … obserwację plam słonecznych  przez lunetę rozpoczął H. Schwabe kiedy i  od 1826 roku przeprowadzał je systematycznie w swoim obserwatorium Dessau. Był on na początku przekonany, że odkrywa  w pobliżu Słońca nieznane  jeszcze nikomu planety znajdujące się bliżej niż Merkury….