Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 21:50 (Data juliańska: 2459119.410)
P= 25.66°   Bo= 6.88°   Lo= 106.94°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 09-09-2020 rok godz. 05:50 UTC nr 06/172/wrz/1472


09-09-2020 Janusz Bankowski


Dzisiaj już mija 20 doba bez wizualnych ośrodków aktywnych w postaci grup na powierzchni tarczy słonecznej. W takim przypadku jak zawsze liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro). Czy wiesz, że …nasza dzienna gwiazda -  Słońce zwracało na siebie uwagę zawsze  już od  zarania ludzkości.  Na początku obserwacje Słońce wykorzystywane były do różnych określonych celów.  Zjawiska zachodzące i związane wprost ze Słońcem,  to zaćmienia.  Kiedy Księżyc ustawia się na jednej linii pomiędzy Ziemią, a Słońcem dochodzi do zaćmienia. Całe zjawisko było wykorzystywane przez kapłanów świątyń przeciwko ciemnym masom ludzkim już w starożytnym Egipcie. Kapłani były dobrymi znawcami astronomii obserwacyjnej nieba i znali  dobrze mechanizm powstawania zaćmień Słońca….