Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 21:45 (Data juliańska: 2459119.406)
P= 25.66°   Bo= 6.89°   Lo= 106.99°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 10-09-2020 rok godz. 10:40  UTC  nr 07/173/wrz/1473


10-09-2020 Janusz Bańkowski

 

Dzisiaj mija już dokładnie trzy tygodnie bez wizualnych ośrodków aktywnych w postaci grup na powierzchni tarczy słonecznej. Zdawać się mogło już, że powoli nasza dzienna gwiazda wchodzi w 25-cykl słoneczny i coraz częściej na jego tarczy będą ukazywały  się grupy. Niestety trochę będziemy musieli poczekać na znaczny ich wysyp ale od czasu do czasu Słońce potrafi „kichnąć”. Jaj na razie jesteśmy świadkami głębokiego minimum jego słonecznej aktywności.   W takim przypadku jak zawsze liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).