Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 21:41 (Data juliańska: 2459119.403)
P= 25.66°   Bo= 6.89°   Lo= 107.03°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-09-2020 rok godz. 06:40 UTC nr 08/174/wrz/1474


11-09-2020 Janusz Bankowski


Dalszy ciąg trwającej ciszy słonecznej.  Słonce bez wizualnych aktywnych swoich ośrodków i
w takim przypadku jak zawsze liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).