Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 20:33 (Data juliańska: 2459119.356)
P= 25.65°   Bo= 6.89°   Lo= 107.65°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 12-09-2020 rok godz. 08:10  UTC  nr 09/175/wrz/1475


12-09-2020 Janusz Bańkowski

 

Dalszy ciąg trwającej ciszy słonecznej.  Słonce bez wizualnych aktywnych swoich ośrodków i

w takim przypadku jak zawsze liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).