Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 20:15 (Data juliańska: 2459119.344)
P= 25.65°   Bo= 6.89°   Lo= 107.81°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-09-2020 rok godz. 06:50  UTC  nr 10/176/wrz/1476


13-09-2020 http://sos.poa.com.pl///foto/aktualnosci_artykuly/k25kHIPQ3ImZg6oScEq71AmAh1KOXr.jpg

 

Dziesiąta obserwacja wykonana przeze mnie w tym miesiącu nadal brak wizualnych aktywnych ośrodków  liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).