Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 01:45 (Data juliańska: 2458804.573)
P= 20.91°   Bo= 2.67°   Lo= 302.89°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 16-12-20156 rok godz. 11:10 UT nr. obserw. 07/186/gru/661


16-12-2016

Obserwacja nr. 07/186/gru/661 Janusz B. Wielki spokój na tarczy słonecznej aktywność zerowa R = 0 i SN = 0. Janusz B.