Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:28 (Data juliańska: 2458994.936)
P= -17.62°   Bo= -1.43°   Lo= 312.90°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 16-12-20156 rok godz. 11:10 UT nr. obserw. 07/186/gru/661


16-12-2016

Obserwacja nr. 07/186/gru/661 Janusz B. Wielki spokój na tarczy słonecznej aktywność zerowa R = 0 i SN = 0. Janusz B.