Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-24    Czas UT: 04:14 (Data juliańska: 2459116.676)
P= 25.38°   Bo= 6.98°   Lo= 143.02°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 16-12-20156 rok godz. 11:10 UT nr. obserw. 07/186/gru/661


16-12-2016

Obserwacja nr. 07/186/gru/661 Janusz B. Wielki spokój na tarczy słonecznej aktywność zerowa R = 0 i SN = 0. Janusz B.