Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 04:20 (Data juliańska: 2458800.681)
P= 21.97°   Bo= 3.12°   Lo= 354.20°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 23-11-2016 r godz.09:10UT nr.11/178/lis/653 Janusz B.


23-11-2016

Obserwacja nr. 11/178/lis/653 Janusz B. Po kilku dniowej wartości zerowej aktywności słonecznej na półkuli widocznej z Ziemi ponownie się ujawniła. Poziom jej nie jest duży utrzymuje się na niskim poziomie. Pojawiła się grupa plam na wschodnim brzegu tarczy i doskonale widać ją w okularze teleskopu. Podczas obserwacji można wnioskować, że jest ona obiektem o dość silnej strukturze i będzie mam taką nadzieję do 6 grudnia dominowała na tarczy słonecznej. Liczba Wolfa R = 11 i SN = 10. Janusz B.