Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:29 (Data juliańska: 2459001.312)
P= -15.34°   Bo= -0.66°   Lo= 228.53°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 21-11-2016 rok godz. 08:00 UT nr.obserw. 09/176/lis/651 Janusz B.


21-11-2016

Obserwacja nr. 09/176/lis/651 Janusz B. Od rana ładny stan pogodowy seeing 2-3. Cisza na Słońcu żadnej aktywności w postaci grup plam słonecznych, liczba Wolfa R=11 i SN = 0. Janusz B