Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 04:39 (Data juliańska: 2459045.694)
P= 3.88°   Bo= 4.37°   Lo= 1.11°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 20-11-2016 rok godz. 10:10 UT nr.obserw. 08/175/lis/650 Janusz B.


20-11-2016

Obserwacja nr. 08/175/lis/650 Janusz B. Obserwacja Słońca możliwa dzięki rozpogodzeniom. Duża wilgotność powietrza seeing na poziomie 3-4. Użyty teleskop TN203/800 jedna grupa plam słonecznych małego rozmiaru widoczne są na północnej półkuli od równika bardzo niska aktywność liczba Wolfa R=11. Janusz B.