Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 08:05 (Data juliańska: 2458799.837)
P= 22.18°   Bo= 3.22°   Lo= 5.33°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 19-11-2016 rok godz. 12:10 UT nr.obserw. 07/174/lis/649 Janusz B.


18-11-2016

Obserwacja nr. 07/174/lis/649 Janusz B. Obserwacja Słońca dzięki lokalnym rozpogodzeniom. Użyty teleskop TN203/800 seeing 3 dwie grupy plam słonecznych widoczne są na północnej półkuli od równika niska aktywność liczba Wolfa R=28 i SN = 20. Janusz B.