Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:24 (Data juliańska: 2459001.308)
P= -15.34°   Bo= -0.66°   Lo= 228.58°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 19-11-2016 rok godz. 12:10 UT nr.obserw. 07/174/lis/649 Janusz B.


18-11-2016

Obserwacja nr. 07/174/lis/649 Janusz B. Obserwacja Słońca dzięki lokalnym rozpogodzeniom. Użyty teleskop TN203/800 seeing 3 dwie grupy plam słonecznych widoczne są na północnej półkuli od równika niska aktywność liczba Wolfa R=28 i SN = 20. Janusz B.