Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 04:37 (Data juliańska: 2459045.692)
P= 3.88°   Bo= 4.37°   Lo= 1.13°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 15-11-2016 rok godz. 09:50 UT nr.obserw. 06/173/lis/648/ Janusz B.


15-11-2016

Obserwacja nr. 06/173/lis/648 Janusz B. Widoczność Słońca średnia przy seeingu 3-4. Na granicy optycznej teleskopu w sumie jej centralnej po obu stronach równika widoczne są grupy plam słonecznych. Jedna widoczna jest na półkuli północnej druga południowe. Stabilne pole magnetyczne nie wpływa na generowaniu tych silniejszych powierzchniowych rozbłysków słonecznych. Liczba Wolfa R = 226 i SN = 42. Janusz B.