Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 04:35 (Data juliańska: 2459045.691)
P= 3.88°   Bo= 4.37°   Lo= 1.15°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 10-11-2016 rok godz. 09:10 UT nr.obserw. 05/172/lis/647 Janusz B.


10-11-2016

Obserwacja nr. 05/172/lis/647 Janusz B. Warunki pogodowe na tyle się poprawiły, że można już było na spokojnie przeprowadzić dokładną obserwacje. W telekopie gdzie wczoraj panowały pochodnie wygenerowały one grupy plam. Po obu stronach tarczy słonecznej widoczne są plamy słoneczne jedna z grup oznaczona nr 2607 plamy otoczone są półcieniami. Na półkuli południowej utworzona jest dziura koronlana niewielki rozbłysk nawet słabej klasy jest doskonałą wyrzutnią dla cząsteczek gazu plazmowego. Liczba Wolfa R = 37 i SN = 25. Janusz B.