Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 22:21 (Data juliańska: 2458805.431)
P= 20.66°   Bo= 2.56°   Lo= 291.58°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 09-11-2016 rok godz. 09:40 UT nr.obserw. 04/171/lis/647 Janusz B.


09-11-2016

Obserwacja nr. 04/171/lis/646 Janusz B. Aktywność słoneczna zerowa. W okularze teleskopu TN203/800 na wschodniej części tarczy w okolicach równikach widoczna jest wyraźnie pochodna liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.