Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 11:03 (Data juliańska: 2458994.960)
P= -17.61°   Bo= -1.42°   Lo= 312.58°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 09-11-2016 rok godz. 09:40 UT nr.obserw. 04/171/lis/647 Janusz B.


09-11-2016

Obserwacja nr. 04/171/lis/646 Janusz B. Aktywność słoneczna zerowa. W okularze teleskopu TN203/800 na wschodniej części tarczy w okolicach równikach widoczna jest wyraźnie pochodna liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.