Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-22    Czas UT: 09:46 (Data juliańska: 2458809.907)
P= 19.27°   Bo= 2.02°   Lo= 232.58°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 08-11-2016 rok godz. 10:20 UT nr.obserw. 03/165/lis/645 Janusz B.


08-11-2016

Obserwacja nr. 03/170/lis/645 Janusz B. Warunki obserwacyjne zgoła odmienne niż w okresie letnim. Obecnie tylko korzysta się z lokalnych rozpogodzeń, które zazwyczaj nie trwają dużej jak ok 30-60 minut. Podczas takiego rozpogodzenia gdzie seeing utrzymywał się na poziomie 3-4 wykonałem obserwację. Krótko można napisać trwa cisza aktywności słonecznej R = 0 i SN = 0. Janusz B.