Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 05:55 (Data juliańska: 2459042.747)
P= 2.57°   Bo= 4.08°   Lo= 40.10°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 08-11-2016 rok godz. 10:20 UT nr.obserw. 03/165/lis/645 Janusz B.


08-11-2016

Obserwacja nr. 03/170/lis/645 Janusz B. Warunki obserwacyjne zgoła odmienne niż w okresie letnim. Obecnie tylko korzysta się z lokalnych rozpogodzeń, które zazwyczaj nie trwają dużej jak ok 30-60 minut. Podczas takiego rozpogodzenia gdzie seeing utrzymywał się na poziomie 3-4 wykonałem obserwację. Krótko można napisać trwa cisza aktywności słonecznej R = 0 i SN = 0. Janusz B.