Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:51 (Data juliańska: 2458997.160)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.47°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 02-01-2018 rok godz.08:50 UTC nr.obser. 01/001/sty/845


03-01-2018

Pierwsza obserwacja Słońca wykonana w 2018 roku oczywiście bez zmian pod względem aktywności R = 0 i SN = 0. W teleskopie o średnicy lustra 203 mm przy dobrym seeingu widoczna jest pochodnia na wschodnim brzegu tarczy być może wygeneruje grupę plam słonecznych.