Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-21    Czas UT: 11:04 (Data juliańska: 2458808.961)
P= 19.57°   Bo= 2.14°   Lo= 245.05°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 26-10-2016 rok godz. 09:55 UT nr.obserw. 07/165/paź/640 Janusz B.


26-10-2016

Obserwacja nr. 07/165/paź/640 Janusz B. Przerwa od ostatniej obserwacji słonecznej dokładnie wynosi 12 dni. Dziś ok godz. 12 zaczęło się rozpogadzać. Szkoda, że w tym miesiącu nie ma pełnego obrazu obserwacyjnego Słońca. Przeglądając zdjęcia i inne zamieszczone raporty z miejsc w których widoczne było Słońce jego aktywność utrzymuje się na niskim poziomie. Dziś na północnej półkuli dominuje grupa złożona z trzech plam otoczona półcieniami oznaczona nr 2603 . Liczba Wolfa R = 13 i SN = 30. Janusz B.