Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 01:14 (Data juliańska: 2458801.551)
P= 21.74°   Bo= 3.02°   Lo= 342.73°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 07-10-2016 rok godz. 10:20 UT nr.obserw. 05/163/paź/638


07-10-2016

Obserwacja nr. 05/163/paź/638 Janusz B. Trzy plamy, które dominują w tej chwili na tarczy słonecznej dokładnie przy dobrym seeingu można zaobserwować i dokładnie się przyjrzeć. Wspomaganie fotograficzne pozwoliło na dokładniejsze określenie aktywności słonecznej. Wykorzystując moc teleskopu TN203/800 naliczyłem na południowej półkuli 6 plam złożoną w jednej grupie. W niej znajduje się plama ułożona w charakterystyczny sposób „ ptak”. Nadal dość spokojnie nie ma silnych rozbłysków liczba w Wolfa R = 49 i SN = 73. Janusz B.