Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-26    Czas UT: 17:25 (Data juliańska: 2458996.226)
P= -17.17°   Bo= -1.27°   Lo= 295.83°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 04-10-2016 rok godz. 09:40 UT nr.obserw. 03/161/paź/636


04-10-2016

Obserwacja nr. 03/161/paź/636 Janusz B. Dzień przerwy w obserwacji Słońca i tyle na nim zmian, że na nowo podwyższyło swoją aktywność. Dzięki grupom jedna znajduje się na północnej półkuli druga na południowej. Wygenerowały obie dość duży obszar z plamami otoczone półcieniami. Szczególnie ta południowa grupa ma ciekawą i silną strukturę. w obuch grupach być może dojdzie do silniejszych rozbłysków powierzchniowych. Liczba Wolfa R =33 i SN=85. Janusz B.