Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 02:31 (Data juliańska: 2458804.605)
P= 20.90°   Bo= 2.66°   Lo= 302.47°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 02-10-2016 rok godz. 06:40 UT nr.obserw. 02/160/paź/635 Janusz B.


02-10-2016

Obserwacja nr. 02/160/paź/635 Janusz B. Na wschodnim brzegu tarczy widoczna jest jedna tylko grupa złożona z dwóch plamek. mam nadzieję, że ona się rozbudowuje ale musimy na to poczekać . Słaba aktywność naszej dziennej gwiazdy od strony jej widoczności z Ziemi. Liczba Wolfa R = 12 i SN = 11. Janusz B.