Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 11:25 (Data juliańska: 2458994.976)
P= -17.60°   Bo= -1.42°   Lo= 312.37°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 02-10-2016 rok godz. 06:40 UT nr.obserw. 02/160/paź/635 Janusz B.


02-10-2016

Obserwacja nr. 02/160/paź/635 Janusz B. Na wschodnim brzegu tarczy widoczna jest jedna tylko grupa złożona z dwóch plamek. mam nadzieję, że ona się rozbudowuje ale musimy na to poczekać . Słaba aktywność naszej dziennej gwiazdy od strony jej widoczności z Ziemi. Liczba Wolfa R = 12 i SN = 11. Janusz B.