Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-11    Czas UT: 01:39 (Data juliańska: 2459041.569)
P= 2.05°   Bo= 3.96°   Lo= 55.69°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 01-10-2016 rok godz. 11:55 UT nr.obserw. 01/159/paź/634 Janusz B.


01-10-2016

Obserwacja nr. 01/159/paź/634 Janusz B. Ostatni IV kwartał przed nami 2016 roku otwiera się zerową słoneczną aktywnością. Zdjęcia SDO pokazują nam na północnej półkuli ogromną dziurą koronalną. Cisza i zerowa aktywność liczba Wolfa R = 0 i SN = 0 Janusz B.