Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 10:22 (Data juliańska: 2458996.932)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.49°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Koniec 2017 roku.


31-12-2017

Kończymy ten rok niezwyle dla nas ważnym wydarzeniem. Wreszcie skończyły się problemy z utrzymaniem naszego serwera. Stało się to dzięki takim samym miłośnikom astronomii jak my, którzy chcą aby to co tak trudno szło odbudować nie upadło.Kończymy szósty rok naszej działalności od momentu reaktywacji sekcji. Mimo, iż nie wróżono nam świetlanej przyszłości to istniejemy i jesteśmy coraz lepsi. Zdobywamy popularność na całym świecie. Z okazji tego kończącego roku chciałbym życzyć wszystkim obserwatorom, sympatykom naszej sekcji pomyślności w życiu osobistym, dużo słońca na niebie i w sercu, dostatku abyśmy mogli spełniać swoje marzenia. Życzę szampańskiej zabawy. Nie zapominajmy jednak, iż rok 2018 to rok drugiego zjazdu SOS PTMA. Obyśmy mogli równie ciepło mówić o nim kiedy będzie się kończył.