Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-26    Czas UT: 17:58 (Data juliańska: 2458996.249)
P= -17.16°   Bo= -1.27°   Lo= 295.53°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 29-09-2016 godz. 08:20 UT nr.obserw. 21/157/wrz/632 Janusz B.


29-09-2016

Obserwacja nr. 21/157/wrz/632 Janusz B. Po dniu przerwy w obserwacji ze względu na warunki pogodowe obraz Słońca diametralnie się zmienił. Dominująca grupa plam 2597 jest już na zachodnim brzegu tarczy słonecznej. Za 24-36 godzin zupełnie zniknie z tarczy przejdzie na drugą stronę. W grupie naliczyłem 8 plam w tym 4 plamy z półcieniami. Liczba Wolfa R = 18 i SN = 44. Janusz B.