Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 05:14 (Data juliańska: 2459042.718)
P= 2.56°   Bo= 4.08°   Lo= 40.49°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

03-09-2016 rok godz. 08:50 UT nr.obserw. 03/139/wrze/614 Janusz B.


03-09-2016

Obserwacja nr. 03/139/wrz/614 Janusz B Dzisiejsza obserwacja Słońca jedynie przy możliwym stosownym seeingu jak na razie w skali 3. Rozbudowany już na całego obszar 2585 w dalszym ciągu posiada pole magnetyczne typu beta. Zbliża się powoli do centralnych rejonów tarczy słonecznej. Nadal nie odnotowuje się silnych rozbłysków, które bezpośrednio w jakiś sposób zagrażały Ziemi. Obszar ten nadal jest wstanie wyciszonym jednocześnie jest obiektem godnym obserwacji i jego śledzenia. Seeing 3 liczba Wolfa R = 42 i SN = 84 Janusz B.