Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:33 (Data juliańska: 2459000.523)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 238.97°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 30-12-2017 rok godz. 12:20 UTC nr.obserw. 07/175/gru/843


30-12-2017

Ładna aura pogodowa o dobrym spokojnym seeingu pozwoliła na wykonanie obserwacji Słońca. Na Słońcu bez zmian widoczna na wschodniej stronie brzegu tarczy uwidocznione są pochodnie być może za kilkanaście godzin wygeneruję grupę słoneczną. Aktywność słoneczna zerowa R = 0 i SN = 0.