Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:50 (Data juliańska: 2458994.951)
P= -17.61°   Bo= -1.42°   Lo= 312.70°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

29-08-2016 rok godz. 07:00 UT nr.obserw. 20/134/sie/604Janusz B.


29-08-2016

Obserwacja nr. 21/134/sie/609 Janusz B Dominująca grupa 2581, którą można obserwować wyraźnie z doby na dobę przechodzi swoje przeobrażenie. W niej małe plamki , które zostały poprzednio porozrywane powoli są już wchłaniane w powierzchnię Słońca. Dodatkowe jeszcze trzy grupy, widoczne na tarczy podniosły aktywność słoneczną do poziomu R = 59 i SN = 82. W okularze teleskopu wyraźnie widoczne są trzy pochodnie słoneczne. Janusz B.