Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:48 (Data juliańska: 2458994.950)
P= -17.61°   Bo= -1.42°   Lo= 312.71°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

28-08-2016 rok godz. 08:20 UT nr.obserw. 20/133/sie/608 Janusz B.


28-08-2016

Obserwacja nr. 20/133/sie/608 Janusz B Jednak trzy grupy utrzymują się w dalszym ciągu na powierzchni tarczy słonecznej. Oczywiście przechodzą one swoje różne stadia rozwoju. Dominująca grupą jest obszar 2581, który w okularze teleskopu i na fotografii prezentuje się okazale. Nie jest ona z tych obszarów należących do największych ale pod względem strukturalnym przechodzi swoje przeobrażenia. Na wschodnim brzegu tarczy widać pochodnie, które są zapowiedzią kolejnych plam słonecznych. Liczba Wolfa R = 47 i SN = 71. Janusz B.