Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:45 (Data juliańska: 2458994.948)
P= -17.61°   Bo= -1.42°   Lo= 312.74°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

20-08-2016 rok godz. 07;30 UT nr.obserw. 17/130/sie/605 Janusz B.


20-08-2016

Obserwacja nr. 17/130/sie/605 Janusz B Został tylko jedna grupa plam w centrum tarczy słonecznej. Kompletna cisza na Słońcu. Liczba Wolfa R=11 i SN = 10. Janusz B.