Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 22:09 (Data juliańska: 2458805.423)
P= 20.66°   Bo= 2.57°   Lo= 291.69°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

20-08-2016 rok godz. 07;30 UT nr.obserw. 17/130/sie/605 Janusz B.


20-08-2016

Obserwacja nr. 17/130/sie/605 Janusz B Został tylko jedna grupa plam w centrum tarczy słonecznej. Kompletna cisza na Słońcu. Liczba Wolfa R=11 i SN = 10. Janusz B.