Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:43 (Data juliańska: 2459002.572)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.86°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 26-12-2017rok godz. 10:30 UTC nr.obserw. 05/173/gru/841


26-12-2017

W końcu po 13 dniach to moja 5 obserwacja w tym miesiącu. Straszna aura pogodowa, która utrzymuje stan zachmurzenia nieba nad Polską nie pozwala dokonywać obserwacji. na Słońcu od kilku dni utrzymuje się grupa oznaczona 2692. Zbliża się już ona do zachodniego brzegu i dobrze widoczna jest przy dobrym seeingu w okularze teleskopu. Mimo, że dobrze jest rozbudowana nie dochodzi do powierzchniowych rozbłysków.