Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-26    Czas UT: 17:12 (Data juliańska: 2458996.217)
P= -17.18°   Bo= -1.27°   Lo= 295.95°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

17-08-2016 rok godz. 08:30 UT nr.obserw. 14/127/sie/602 Janusz B.


17-08-2016

Obserwacja nr. 14/127/sie/602 Janusz B Wyraźnie obszary aktywności słonecznej zmniejszyły swoje rozmiary. Grupa , która była ładnie rozbudowana na południowej półkuli podzieliła się na trzy części. Być może nie dotrwa za czym opuści widoczną stronę będzie wcześniej wchłonięta. Na razie nie ma nadziej na silniejsze rozbłyski powierzchniowe na Słońcu. Dochodzi jedynie do najsłabszych „wyładowań” klasy B. Liczba Wolfa R=51 i SN = 53. Janusz B.