Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:05 (Data juliańska: 2459002.712)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 210.00°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

15-08-2016 rok godz.06:50 UT nr.obserw. 12/125/sie/600 Janusz B.


15-08-2016

OBSERWACJA NR 600 WIZUALNO - FOTOGRAFICZNA. Jeszcze w centrum tarczy słonecznej dominują trzy grupy plam słonecznych. Czwarta grupa wyraźnie już jest widoczna na wschodni brzegu tarczy. w sumie od wczorajszej obserwacji moim plamy zmniejszyły swoje rozmiary. Pole magnetyczne w obszarach plam nadal ustabilizowanie co nie daje szanse na dużą aktywność rozbłysków. Liczba Wolfa R = 53 i SN = 85. Janusz B.