Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-18    Czas UT: 04:55 (Data juliańska: 2458713.705)
P= 16.93°   Bo= 6.76°   Lo= 62.07°   Carr. Rot 2220
Przejdź do generatora efemeryd

14-08-2016 rok godz. 15:40 UT nr.obserw. 11/124/sie/599 Janusz B.


14-08-2016

Obserwacja nr. 11/124/sie/599 Janusz B Dominujące grupy plamy na tarczy słonecznej znajdują się w jej centrum. Cała obserwacja grup plam można sprowadzić tylko do jednego duża ilość z półcieniami i duży spokój pod względem rozbłysków. jedynie co w tej sytuacji wzrosła jego tylko aktywność plamotwórcza SN = 97. natomiast wartość liczby Wolfa R = 43 . Janusz B.

Podstrona w budowie.