Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:04 (Data juliańska: 2459002.711)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 210.02°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

14-08-2016 rok godz. 15:40 UT nr.obserw. 11/124/sie/599 Janusz B.


14-08-2016

Obserwacja nr. 11/124/sie/599 Janusz B Dominujące grupy plamy na tarczy słonecznej znajdują się w jej centrum. Cała obserwacja grup plam można sprowadzić tylko do jednego duża ilość z półcieniami i duży spokój pod względem rozbłysków. jedynie co w tej sytuacji wzrosła jego tylko aktywność plamotwórcza SN = 97. natomiast wartość liczby Wolfa R = 43 . Janusz B.