Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-12-09    Czas UT: 02:22 (Data juliańska: 2458826.599)
P= 12.95°   Bo= -0.08°   Lo= 12.60°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

14-08-2016 rok godz. 15:40 UT nr.obserw. 11/124/sie/599 Janusz B.


14-08-2016

Obserwacja nr. 11/124/sie/599 Janusz B Dominujące grupy plamy na tarczy słonecznej znajdują się w jej centrum. Cała obserwacja grup plam można sprowadzić tylko do jednego duża ilość z półcieniami i duży spokój pod względem rozbłysków. jedynie co w tej sytuacji wzrosła jego tylko aktywność plamotwórcza SN = 97. natomiast wartość liczby Wolfa R = 43 . Janusz B.