Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:03 (Data juliańska: 2459002.710)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 210.03°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

012-08-2016 rok godz. 09:30 UT nr.obserw. 10/123/sie/597 Janusz B.


12-08-2016

Obserwacja nr. 10/123/sie/598 Janusz B Dzisiejszy seeing dobrej jakości pozwolił na ostre fotografowanie Słońce. Wizualnie i fotograficznie oprócz dominujących trzech grup widać przepięknie pochodnie. Dwie na wschodzie jedną przy zachodnim brzegu tarczy. Liczba Wolfa R = 54 i SN = 77. Janusz B.