Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-12-09    Czas UT: 02:22 (Data juliańska: 2458826.599)
P= 12.95°   Bo= -0.08°   Lo= 12.60°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

11-08-2016 rok godz. 09:40 UT nr.obserw. 09/122/sie/597 Janusz B.


11-08-2016

Obserwacja nr. 09/122/sie/597 Janusz B W momentach najlepszego seeingu można było zaobserwować na tarczy słonecznej jego wschodniej części 4 grupy. Wszystkie tam położone grupy w większym czy mniejszym stopniu otoczone są półcieniami. Chociaż w ostatnich dniach nie tak dawno aktywność słońca była zerowa i mimo ukazania się grup plam słonecznych w tych rejonach pole magnetyczne jest ustabilizowane. W obecnej chwili dochodzi jedynie do najsłabszych rozbłysków klasy B. Janusz B.