Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:02 (Data juliańska: 2459002.710)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 210.03°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

11-08-2016 rok godz. 09:40 UT nr.obserw. 09/122/sie/597 Janusz B.


11-08-2016

Obserwacja nr. 09/122/sie/597 Janusz B W momentach najlepszego seeingu można było zaobserwować na tarczy słonecznej jego wschodniej części 4 grupy. Wszystkie tam położone grupy w większym czy mniejszym stopniu otoczone są półcieniami. Chociaż w ostatnich dniach nie tak dawno aktywność słońca była zerowa i mimo ukazania się grup plam słonecznych w tych rejonach pole magnetyczne jest ustabilizowane. W obecnej chwili dochodzi jedynie do najsłabszych rozbłysków klasy B. Janusz B.