Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:01 (Data juliańska: 2459002.709)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 210.04°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

09-08-2016 rok godz. 11:10 UT nr.obserw. 08/121/sie/596 Janusz B.


09-08-2016

Obserwacja nr. 08/121/sie/596 Janusz B. Jednak słońce kiedy dochodzi powoli do swojego minimum pokazuje od czasu do czasu swoją wspaniałą klasę. Pojawienie się na półkuli południowej grupy musi być związane z powrotem już istniejącej wcześniej grupy ( była to grupa 2567). Na zdjęciach SDO jest więcej grup, których ja nie biorę pod uwagę ponieważ odnotowuję to co mogę zaobserwować i sfotografować przez mój teleskop. Na j pierwszy rzut oka wydają się one strukturalnie silne tworząc w tym obszarze dość silne pole magnetyczne. Może będzie ono w stanie w nich wygenerować silniejsze rozbłyski . Moja liczba Wolfa R = 53 Janusz B.