Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-18    Czas UT: 04:54 (Data juliańska: 2458713.704)
P= 16.93°   Bo= 6.76°   Lo= 62.09°   Carr. Rot 2220
Przejdź do generatora efemeryd

09-08-2016 rok godz. 11:10 UT nr.obserw. 08/121/sie/596 Janusz B.


09-08-2016

Obserwacja nr. 08/121/sie/596 Janusz B. Jednak słońce kiedy dochodzi powoli do swojego minimum pokazuje od czasu do czasu swoją wspaniałą klasę. Pojawienie się na półkuli południowej grupy musi być związane z powrotem już istniejącej wcześniej grupy ( była to grupa 2567). Na zdjęciach SDO jest więcej grup, których ja nie biorę pod uwagę ponieważ odnotowuję to co mogę zaobserwować i sfotografować przez mój teleskop. Na j pierwszy rzut oka wydają się one strukturalnie silne tworząc w tym obszarze dość silne pole magnetyczne. Może będzie ono w stanie w nich wygenerować silniejsze rozbłyski . Moja liczba Wolfa R = 53 Janusz B.

Podstrona w budowie.