Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:00 (Data juliańska: 2459002.708)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 210.06°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

07-08-2016 rok godz. 08:10 UT nr.obserw. 07/120/sie/595 Janusz B.


08-08-2016

Obserwacja nr. 07/120/sie/595 Janusz B. Ciekawe rzeczy dzieją się na powierzchni Słońca ale o dłuższego czasu na jej półkuli północnej. Pojawienie się nowych plam, które doskonale widoczne są przez okular teleskopu podniosły jego aktywność. Taki stan to dzięki nowym grupkom plam jaki jednoczesny ropzad obszaru 2571. Stworzył on kilka mniejszych rozmiarów plamek otoczonych półcieniami. Naliczyłem 22 plam w czterech grupach dając liczbę Wolfa 62 w chwili obecnej mimo, że jest podwyższona aktywność słoneczna dochodzi do rozbłysków z klasy C. Obszar 2571 najbardziej podatny jest na wygenerowanie rozbłysku klasy M. Janusz B.