Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-12-16    Czas UT: 07:43 (Data juliańska: 2458833.822)
P= 9.76°   Bo= -1.01°   Lo= 277.43°   Carr. Rot 2225
Przejdź do generatora efemeryd

07-08-2016 rok godz. 09:30 UT nr.obserw. 06/119/sie/594 Janusz B.


07-08-2016

Obserwacja nr. 06/119/sie/594 Janusz B. Na obszarze tarczy słonecznej widoczne są dominujące dwie grupy 2571 i 2572. Jedna z nich 2571 znajduje się w centrum, która ma tendencję dalszej swojej rozbudowy strukturalnej. Oby tak było ponieważ niestabilne pole magnetyczne w tym obszarze wygenerować rozbłysk klasy M. natomiast drugi obszar za 24-36 godzin będzie się chował powoli na zachodnim brzegu tarczy. Aktywność na poziomie liczby Wolfa R = 29 pozostaje na niskim poziomie. Janusz B.