Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 10:07 (Data juliańska: 2458996.922)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.62°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Święta, Święta


23-12-2017

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim: obserwatorom, sympatykom sekcji, członkom grupy fb zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła a w nadchodzącym małymi krokami Nowym Roku wszelakiej pomyślności i jak najwięcej słonecznych dni. Jak ten czas szybko leci. To już 5 rok mija od momentu reaktywacji naszej sekcji słonecznej.Jeśli ktoś myśli, że nasza sekcja jest mało popularna niech spojrzy na mapę obrazującą z jakich krajów ludzie wchodzili na naszą stronę. Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej strony. W tym roku również oprócz działalności obserwacyjnej, publikacyjnej, wydawniczej rozpoczęliśmy nową działalność polegającą na wsparciu naszych członków i osób ważnych dla sekcji SOS PTMA.