Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-18    Czas UT: 05:16 (Data juliańska: 2458713.719)
P= 16.93°   Bo= 6.76°   Lo= 61.89°   Carr. Rot 2220
Przejdź do generatora efemeryd

05-08-2016 rok godz. 09:30 UT nr.obserw. 05/118/sie/593 Janusz B.


05-08-2016

Obserwacja nr. 05/118/sie/593 Janusz Bańkowski. Tak coś mi zdaje, że aktywność słoneczna o wartości zerowej jest utajona. Nagle po 24 godzinach przeprowadzonej obserwacji wzrosła do poziomu R = 32 i SN = 66. Chociaż to co widzimy i fotografujemy na powierzchni Słońca nie stanowi „szału” lekko na granicy widzialności dominująca grupa 2570 posiad kilka plamek z nikłym okalającym półcieniem. W niej można dopatrywać się generowania rozbłysków ale o nie wielkiej mocy w swojej klasie. Janusz B.

Podstrona w budowie.