Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:26 (Data juliańska: 2459002.726)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 209.82°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

05-08-2016 rok godz. 09:30 UT nr.obserw. 05/118/sie/593 Janusz B.


05-08-2016

Obserwacja nr. 05/118/sie/593 Janusz Bańkowski. Tak coś mi zdaje, że aktywność słoneczna o wartości zerowej jest utajona. Nagle po 24 godzinach przeprowadzonej obserwacji wzrosła do poziomu R = 32 i SN = 66. Chociaż to co widzimy i fotografujemy na powierzchni Słońca nie stanowi „szału” lekko na granicy widzialności dominująca grupa 2570 posiad kilka plamek z nikłym okalającym półcieniem. W niej można dopatrywać się generowania rozbłysków ale o nie wielkiej mocy w swojej klasie. Janusz B.