Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:25 (Data juliańska: 2459002.726)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 209.82°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

04-08-2016 rok godz. 08:50 UT nr.obserw. 04/117/sie/592 Janusz B.


04-08-2016

Obserwacja nr. 04/117/sie/592 Janusz Bańkowski. Aktywność zerowa ciąg dalszy liczba Wolfa R = 0 i SN = 0