Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-12-16    Czas UT: 08:19 (Data juliańska: 2458833.847)
P= 9.75°   Bo= -1.01°   Lo= 277.10°   Carr. Rot 2225
Przejdź do generatora efemeryd

04-08-2016 rok godz. 08:50 UT nr.obserw. 04/117/sie/592 Janusz B.


04-08-2016

Obserwacja nr. 04/117/sie/592 Janusz Bańkowski. Aktywność zerowa ciąg dalszy liczba Wolfa R = 0 i SN = 0