Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-18    Czas UT: 05:16 (Data juliańska: 2458713.719)
P= 16.93°   Bo= 6.76°   Lo= 61.89°   Carr. Rot 2220
Przejdź do generatora efemeryd

04-08-2016 rok godz. 08:50 UT nr.obserw. 04/117/sie/592 Janusz B.


04-08-2016

Obserwacja nr. 04/117/sie/592 Janusz Bańkowski. Aktywność zerowa ciąg dalszy liczba Wolfa R = 0 i SN = 0

Podstrona w budowie.