Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:25 (Data juliańska: 2459002.726)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 209.82°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

03-08-2016 rok godz. 09:50 UT nr.obserw. 03/116/sie/591 Janusz B.


04-08-2016

Obserwacja nr. 03/116/sie/591 Janusz Bańkowski. Tarcza słoneczna pozbawiona jest grup tarcz słonecznych. Choć SDO uwidacznia jedną grupę z dwoma plamami to jednak moje obserwacje zaliczane są do aktywności zerowej. Liczba Wolfa R =0 i SN = 0. Janusz B.