Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-12-09    Czas UT: 02:53 (Data juliańska: 2458826.620)
P= 12.94°   Bo= -0.09°   Lo= 12.32°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

03-08-2016 rok godz. 09:50 UT nr.obserw. 03/116/sie/591 Janusz B.


04-08-2016

Obserwacja nr. 03/116/sie/591 Janusz Bańkowski. Tarcza słoneczna pozbawiona jest grup tarcz słonecznych. Choć SDO uwidacznia jedną grupę z dwoma plamami to jednak moje obserwacje zaliczane są do aktywności zerowej. Liczba Wolfa R =0 i SN = 0. Janusz B.