Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:24 (Data juliańska: 2459002.725)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 209.83°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

01-08-2016 rok godz. 13:20 UT nr.obserw. 01/114/sie/589 Janusz B.


01-08-2016

Obserwacja nr. 01/114/sie/589 Janusz Bańkowski. Znowu początek miesiąca i ponownie zerowa aktywność. Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.