Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-18    Czas UT: 05:15 (Data juliańska: 2458713.719)
P= 16.93°   Bo= 6.76°   Lo= 61.89°   Carr. Rot 2220
Przejdź do generatora efemeryd

01-08-2016 rok godz. 13:20 UT nr.obserw. 01/114/sie/589 Janusz B.


01-08-2016

Obserwacja nr. 01/114/sie/589 Janusz Bańkowski. Znowu początek miesiąca i ponownie zerowa aktywność. Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.

Podstrona w budowie.