Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-12-16    Czas UT: 08:18 (Data juliańska: 2458833.846)
P= 9.75°   Bo= -1.01°   Lo= 277.11°   Carr. Rot 2225
Przejdź do generatora efemeryd

01-08-2016 rok godz. 13:20 UT nr.obserw. 01/114/sie/589 Janusz B.


01-08-2016

Obserwacja nr. 01/114/sie/589 Janusz Bańkowski. Znowu początek miesiąca i ponownie zerowa aktywność. Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.