Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:49 (Data juliańska: 2458997.159)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.49°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

31-07-2016 rok godz. 08:40 UT nr.obserw. 23/113/lip/588 Janusz B.


31-07-2016

Obserwacja nr. 23/113/lip/588 Janusz Bańkowski. Dwie grupy, które sądziłem, że są w stanie rozwoju po 24 godzinach prawie zupełnie zniknęły. Słońce spokojne nie wykazujące pobudzonej swojej aktywności Liczba Wolfa R = 22 i SN = 2. Janusz B..