Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:48 (Data juliańska: 2458997.158)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.50°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

30-07-2016 r godz. 07:20 UT nr. obserw. 22/112/lip/587 Janusz B.


30-07-2016

Obserwacja nr. 22/112/lip/587 Janusz B. Na wschodnim brzegu tarczy słonecznej widoczna jest grupa złożona z trzech plam. jedna z nich otoczona lekkim półcieniem oznaczona numerem 2570. W samym centrum tarczy słonecznej na fotografiach o duży powiększeniu cyfrowym tworzy się nowa grupa plam. Widać na niej jedną ale myślę, że jest ich znacznie więcej przynajmniej 3 lub 4. Jeżeli nic się nie stanie będziemy mieli nową grupę. Po zerowej aktywności liczba Wolfa wynosi R = 24 i SN = 12. Przy takim stanie plam utrzymują się nadal rozbłyski te najsłabsze klasy B. Janusz B.