Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 00:44 (Data juliańska: 2459002.531)
P= -14.88°   Bo= -0.52°   Lo= 212.40°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-12-2017 rok godz. 11:20 UT nr. obserw. 04/172/gru/840


13-12-2017

Obserwacja o seeingu doskonałym niestety cisza na Słońcu aktywność zerowa.