Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:03 (Data juliańska: 2458997.127)
P= -16.86°   Bo= -1.16°   Lo= 283.91°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 10-12-2017 rok 08:45 UT nr. obserw. 03/171/gru/839


10-12-2017

Słońce minimum swojej aktywności cisza na powierzchni pod względem wizualnym w zakresie światła widzialnego Liczba Wolfa R = 0 i palmo-twórczości SN = 0.